Oct
20
2014
ОДРЖАН БАЛКАН АРТ ФОРУМ 2014 ПДФ Штампа Ел. пошта

    Други национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум 2014 – Уметност и култура данас: дух времена и проблеми интерпретације, одржан је на Униврзитету у Нишу и на Факултету уметности Универзитета у Нишу 10. и 11. октобра 2014. године.
    Након поздравне речи ректора Универзитета у Нишу проф. др Драгана Антића, учесницима скупа се, у одсуству проф. др Сузане Костић, декана Факултета, обратила мр Данијела Стојановић, продекан за наставу Факултета уметности.    
После уводне речи проф. др Драгана Жунића, председника Програмског одбора скупа, изложена су четири пленарна саопштења:
    1) Проф. др Сретен Петровић (Београд): Постојаност уметничког дела – упркос духу времена и интерпретацији
    2) Проф. др Соња Маринковић (Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности у Београду): Статус дисциплине „Теорија и историја извођаштва“ у високом школству у Србији.
    3) Проф. мр Александар Сердар (Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности у Београду): Анализа фразирања у интерпретацији.
    4) Проф. др Димитрије Бужаровски (Факултет музичке уметности Универзитета Св. Кирил и Методиј, Скопље): Музичка питања (естетички перформанс): тамо где се теорија и пракса сусрећу.
    Рад по сесијама одвијао се на Факултету уметности у Нишу, где су презентовани радови из следећих области: Музиколошка истраживања, Теорија и анализа, Психолошка истраживања уметности, Педагошка истраживања, Уметност у друштву, Визуелне уметности, Књижевност.
 BARTF 2014BARTF 2014 1

   Поред презентације радова, у петак, 10. октобра 2014. године, учесници скупа, као и сви заинтересовани посетиоци, имали су прилике да присуствују представљању композиторског опуса проф. мр Смиљане Влајић (Академија уметности Универзитета у Новом Саду), као и ликовне уметнице доц. др Лауре Димитрове (Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Република Бугарска).  
    За скуп је пријављено 66 радова – 39 из Србије, и 15 из иностранства. На самоме скупу, домаћи аутори саопштили су 38, а 8 радова учесници из иностранства. Организатори су свим учесницима обезбедили Књигу апстраката БАРТФ 2014, као и сертификат о учешћу на скупу.
    Након завршетка рада по сесијама, другог дана скупа промовисан је Зборник радова са Првог националног научног скупа са међународним учешћем Балкан Арт Форум 2013: Уметност и култура данас (уредници: проф. др Драган Жунић и доц. др Миомира Ђурђановић. У зборнику је објављено 5 радова из области Музиколошких истраживања, 6 радова из области Психолошких истраживања уметности, 11 радова из области Савремена настава, 8 радова из области Уметност и медији, 2 рада из области Књижевности и 2 рада из области Уметност у друштву. Од укупног броја објављених радова, 6 припада ауторима из иностранства. Поред Зборника, промовисано је и друго дискографско издање Факултета уметности Универзитета у Нишу, које је представила доц. др Соња Цветковић, музиколог.
    Саоопштења изложена на скупу и препоручена од стране компетентних рецензената биће објављена у посебном зборнику радова.
    Заједничка оцена свих учесника је да је овогодишњи научни скуп Балкан Арт Форум 2014 – Уметност и култура данас: дух времена и проблеми интерпретације био изузетно користан у погледу размене најновијих налаза научних и уметничких истраживања и одговарајуће дискусије. Повећано интересовање истраживача и уметника за учешће на овогодишњем скупу указује на оправданост научних намера организатора и њихову ваљану реализацију, као и на добро препознавање важних питања и тема нашега времена у области културе, уметности и стваралаштва – што би могао бити знак да су постављени чврсти темељи будућности пројекта БАЛКАН АРТ ФОРУМ.