May
25
2015
ИЗАШАО НОВИ БРОЈ ГОДИШЊАКА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ПДФ Штампа Ел. пошта

Учитељски факултет у Врању недавно је, поводом Дана Факултета,  објавио нови број Годишњака за 2015- годину.  У књизи VI овог Годишњака, поред радова професора и сарадника факултета Универзитета  у Нишу, објављени су и радови наставника и сарадника са универзитета из Украјине и Русије. Главни и одговорни  уредник Годишњака је редовни професор Учитељског факултета у Врању др Сунчица Денић, а поред домаћих стручњака,  чланови редакције су и професори из Бугарске, Словеније, Македоније, Украјине, Грчке и Русије.
Godisnjak 6Први број Годишњака (2010) настао је из потребе да се на Учитељском факултету у Врању покрене гласило које ће окупити значајан број сарадника и битан квалитет научних и стручних радова, како на самом Факултету, тако и на ширем простору где је актуелно образовање и наука. У њему се објављују оригинални радови који се по први пут представљају универзитетској, стручној и научној јавности. Поред тема и садржаја из разних научних дисциплина, Годишњак даје значајан допринос науци и настави преко радова из области самог процеса наставе, чинећи могућност да се образовање утврди и развије у једну од најбитнијих делатности човека и друштва.
Годишњак Учитељског факултета у Врању уједно је покрио потребу југа Србије  да се овај географски простор интегрише у већу научну мапу у земљи и ван ње, на којој се видније укрштају вредности.
Регистровање Годишњака као научне и периодичне публикација од стране Матичног научног одбора за друштвено-хуманистичке науке и Матичног научног одбора за језик и књижевност при Министарству резултат је шестогодишњег излажења и многобројних и разнородних прилога, што се потврдило тиме да је квалификован као часо¬пис од националног значаја (2011, 2012 – М53; 2013, 2014 – М52). Очекује се боља оцена, јер Годишњак Учитељског факултета у Врању прати стандарде који се огледају, између осталог, кроз бројност аутора, квалитет прилога, редовност излажења и цитираност.