Oct
17
2014
РАДИОНИЦА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА ПДФ Штампа Ел. пошта

У оквиру TEMPUS SHESPSS пројекта (Strengthening Higher Education for Social Policy Making and Social Services Delivery), на Универзитету у Нишу је од 8-10. октобра 2014. године одржана тродневна радионица посвећена разради предлога стандарда квалификација и развијању курикулума основних студија у области социјалне политике и социјалног рада. Учесници радионице били су представници домаћих и европских универзитета, институција и организација  укључених у овај пројекат (Универзитет у Нишу, Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет Зеланд, Данска, Институт за образовање Универзитета у Лондону – Велика Британија, Републички завод за социјалну заштиту, Удружење стручних радника у области социјалне заштите). Ову тродневну радионицу су, у складу са циљевима пројекта, осмислили и водили наставници Филозофског факултета – чланови пројектног тима Универзитета у Нишу, у сарадњи са партнерима са Универyитета у Београду и Новом Саду.
У име домаћина, учеснике је поздравио проф. др Зоран Николић, проректор Универзитета у Нишу. У поздравој речи проректор је изразио задовољство досадашњим током реализације пројекта чији је носилац Универзитет у Нишу, наглашавајући и повољан извештај о мониторинг посети представника EACEA.
Тродневна радионица била је прилика да се представе резултати истразивања које су спровели тимови три универзитета из Србије, са циљем да се испитају потребе за образовањем стручњака из области социјалне политике и социјалног рада. Резултати овог истраживања указују на потребу за овим кадровима у Србији, а истовремено дају и неке смернице за конципирање нових и иновирање постојећих студијских програма.
Такође, на основу постојећих релевантних међународних, иностраних и домаћих докумената, конципиран је и предлог стандарда квалификација за основни ниво студија из области социјалног рада и социјалне политике. На основу анализе овог радног материјала, учесници радионице су сачинили предлог исхода студијског програма из поменуте области на нивоу основних студија, а затим су се бавили разрадом курикулума и неких конкретних курсева у складу са утврдјеном листом очекиваних исхода учења на нивоу студијског програма.
Продукти ове тродневне радионице представљају основу за даљи рад на конципирању студијског програма у области социјалног рада и социјалне политике, што је главни циљ овог пројекта. Заједнички рад представника различитих партнерских институција наставиће се кроз радионице које ће бити одржане у Новом Саду и Београду током новембра 2014. године.