Oct
04
2014
ЕНДОСКОПИЈА И ЛАПАРОСКОПИЈА У УРОЛОГИЈИ ПДФ Штампа Ел. пошта

Научни скуп на тему Ендоскопија и лапароскопија у урологији, одржан је 3. октобра 2014. године  на Универзитету у Нишу,  у организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, Уролошке клинике Клиничког центра Ниш и Српског уролошког друштва.
У последње две деценије развој такозваних минимално инвазивних уролошких интервенција имао је веома интензиван ток. Томе су допринела, како нова научна открића о етиопатогенези, дијагностици и терапији појединих уролошких обољења, тако и значајне технолошке иновације у области ендоскопских и лапароскопских оперативних техника, истакли су учесници скупа.
urolozi otvaranjeurolozi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прво предавање је одржао  експерт у области ендоскопије проф. Папатзорис из Атине. Он је представио најновија светска достигнућа у области ендоскопског  инструментаријума (савремени материјали, технологије, сонде, катетери, ресектоскопи и сл). Потом је др сци. Томислав Пејчић, са уролошке клинике КЦ Србије у Београду, презентовао  актуелно стање код нас и у свету у области минимално инвазивних процедура у терапији бенигне хиперплатије простате-BPH. Било је  неколико предавања о ласерима у хирургији BPH. Доц. др Драгослав Башић, са уролошке клинике КЦ Ниш, изложио је  искуства у примени холмијумске ласерске ресекције простате, која је код нас у примени од пре 3 године, а у свету увелико постаје доминантна процедура у терапији BPH. Др Илија Калчев из Ласер Центра Софија, говорио је о  тулијум-ласерској ресекцији простате, а проф. др Зоран Џамић  са Уролошке клинике КЦ Србије у Београду, представио је  зелени ласер у хирургији BPH. Проф. Јасенко Ђозић са Уролошке клинике КЦ Војводине у Новом Саду, одржао је предавање  о трансуретралној аблацији простате иглом (TUNA), док је доц. др Мирослав Стојадиновић са Уролошке клинике КЦ Крагујевац презентовао улогу и место трансуретралне ресекције простате (TURP) у 21. веку, до недавно златног стандарда у хируршком лечењу БПХ.
Други део скупа  посвећење  калкулози уротракта и лапароскопији. Гост из Бугарске, проф. др Димитар Младенов, са уролошке клинике Александровска у Софији, говорио је  о ендоурологији и уролитијази, актуелним методама лечења, компликацијама и резултатима. Доц. др Илија Салтиров са Војномедицинске академије из Софије је одрћао излагање о перкутаној нефролитолапаксији (PCNL), индикацијама и техникама. Доц. др Саша Војинов, представник Уролошке клинике КЦ Војводине у Новом Саду, представио је  технику ласерске уретеролитотрипсије и представити своје резултате.
Увод у лапароскопску урологију дао је асист. др Милан Потић са Уролошке клинике КЦ Ниш, екстензивним предавањем о предностима и ограничењима лапароскопије у урологији. Технику лапароскопске радикалне простатектомије приказао је  доц. др Миодраг Аћимовић са Уролошке клинике клинике КЦ Србије у Београду, као један од пионира у овој области код нас. На крају, капароскопску реконструкцију карличног дна и примену лапароскопске хирургије у области уролошке гинекологије, представио је проф. др Иван Игњатовић са Уролошке клинике КЦ Ниш.