Sep
24
2014
ПРОШИРЕЊЕ АКАДЕМСКИХ РЕФОРМИ У СПОРТСКИМ НАУКАМА ПДФ Штампа Ел. пошта

Flajer seminara Tempus SPEED projektaУниверзитет у Нишу и Факултет спорта и физичког васпитања,    у  оквиру Tempus SPEED - Sport Professions: Education, Employment, Development in the Balkan Region пројекта, организовали су  семинар на коме је упоређиван европски квалификациони оквир (EQF) са националним квалификацијама (NQF) у региону западног Балкана, за обављање различитих делатности у области спортских наука. Семинар је одржан од 14. до 16. септембра 2014. године у згради Ректората Универзитета .
EQF представља инструмент за развој и класификацију квалификација у складу са низом критеријума за одређивање постигнутог нивоа учења.
Универзитет у Нишу и Факултет спорта и физичког васпитања био је домаћин бројним партнерима и делегатима из Рима, Атине, Беча, Оденсеа, Елбасана, Тиране, Скадра, Приштине, Новог Сада и Београда. Министарство омладине и спорта Републике Србије  представљала је помоћник министра Снежана Клашња.
Овај трогодишњи Tempus пројекат има за циљ:
-    проширење академске реформе у спортским наукама, укључујући универзитете Западног Балкана, неговање курикулума хармонизације на Западном Балкану и са Европском унијом у складу са политиком придруживања, промовишући нове наставне методологије и осигурање квалитета, размену кроз мобилност и ICT технологије;
-    развој регионалног приступа спортским наукама одражавајући европске стандарде и вишеструке импликације и потенцијале секторске квалификације у спорту, које се односе на образовање, запошљавање, развој (спортске центре, догађаје, туризам, здравство, социјалну интеграцију, итд). То ће бити могуће постићи преко заједничких, професионално оријентисаних мастер студија и Програма доживотног учења, који ће бити у стању да задовоље различите потребе тржишта рада, у складу са локалним особеностима и личним опредељењима, а који ће уједно бити усмерени ка стручњацима у области спортских наука.
seminar Tempus SPEEDИнтензивни модули биће организовани на различитим локацијама Западног Балкана и флексибилно комбиновани са постојећим наставним програмима према специјализацији. Биће подржани стручном обуком и On-line радом. Мастер студије, подразумевају прву годину (60 ЕСПБ) почетних квалификација (обуке), и другу годину теренског рада и израде тезе (60 ЕСПБ), омогућавајући различите специјализације (нпр. за здравство и за менаџмент). Мастер студије ће бити акредитоване и спровођене у различитим земљама европског континента и признате у целом региону и на европском нивоу. Служиће као основа за успостављање Програма доживотног учења у стицању нових компетенција у спорту.
На пројекту Tempus SPEED – (Sport Professions: Education, Employment, Development in the Balkan Region), поред Универзитета у Ниша (Факултет спорта и физичког васпитања). као партнери из Републике Србије, од високошколских установа учествују и Универзитет у Београду (Медицински факултет) и  Универзитет у Новом Саду (Факултет спорта и физичког васпитања).
Темпус SPEED пројекат, број 544362-TEMPUS-I-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR,  је одобрен и реализује се од 2013. године, а главни  главни координатор  је Универзитет „Foro Italico“ из Римa.