Feb
21
2014
ОТПОЧЕО ПРОЈЕКАТ SHESPSS ПДФ Штампа Ел. пошта

Првим пленарним састанком партнера, на Универзитету у Нишу је 20. фебруара 2014. године   свечано отпочела реализација  Темпус пројека „Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада“ (Strengthening Higher Education in Social Politics and Social Services deivery - SHESPSS), којим координира ова високошколска установа.  
Речима добродошлице састанак је отворио ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, а потом су представници партнерских инстиуција представили своје Универзитете. Кратки сазетак историје, развоја и актуелне ситуације на Универзитету у Нишу изложила је проф. др Весна Лопичић. Пројекат је представила координатор проф. др Јелисавета Тодоровић.
SHESPSS1SHESPSS

У питању је ТЕМПУС пројекат који (у највећој мери) финансира Европска унија,  с општим  циљем , као и код свих  ТЕМПУС пројеката,  модернизације високог образовања у европским и централноазијским земљама које нису у ЕУ,  уз стручну помоћ партнера (тј. партнерских универзитета) из ЕУ, као и уз финансијску помоћ саме ЕУ (односно њених одговарајућих агенција).  SHESPSS  је један од два пројекта који су у последњем циклусу ТЕМПУС пројеката одобрени од Извршне агенције Европске Уније за образовање, аудио-визуелне медије и културу  EACEA (Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency),  чији је носилац Универзиет у Нишу. Буџет овог пројекта износи око 800.000 евра, од чега ЕУ донира око 720.000 евра, а преостали део обезбеђују српски и европски универзитети укључени у пројекат из сопствених средстава.

Ради се о међународном пројекту на коме учествује укупно десет партнерских институција из Србије и европских земаља, а припада групи пројеката који се тичу реформе курикулума на нивоу високог образовања. Поред Универзитета у Нишу, који је носилац пројекта, партнери на пројекту су:
-    Универзитет у Београду,
-    Универзитет у Новом Саду,
-    Универзитет Зеланд из Данске,
-    Универзитет Катанија из Италије,
-    Институт за образовање Универзитета у Лондону из Велике Британије,
-    Републички завод за социјалну заштиту из Београда,
-    Центар за самостални живот инвалида из Београда,
-    Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, и
-    Асоцијација центара за социјални рад Србије
 
Главни циљ пројекта SHESPSS је јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада кроз развој нових студијских програма и унапређење постојећих студијских програма, као и кроз делотворно повезивање студијских програма са потребама у домену социјалне заштите, односно са потребама на тржишту рада.