Feb
08
2013
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ПРОФ. МЕРКЛЕА О НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА ПДФ Штампа Ел. пошта

Редовни професор Електротехничког факултета у Београду и главни уредник часописа  Applicable Analysis and Discrete Mathematics др Милан Меркле, на  позив Центра за научно-истраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу , одржао је на овој високошколској институцији предавање на тему  “Научни часописи у свету и код нас: Садашњост и будућност.”
Merkle_predavanje

Током предавања било је речи о све већој манипулацији и вештачком увећању тзв. имакт фактора (фактора утицајности) који директно одређује место научног часописа на JCR листи (Journal Report Citation). Ова листа је усвојена у свету и код нас и има одлучујућу улогу при конкурисању за научне пројекте али и за изборе у научна звања на универзитетима и научним институтима у Србији. Импакт фактор (ИФ) је уведен у сврху рангирања часописа у смислу њихове значајности за развој научне мисли и заснован је на броју цитата у претходне две године. Међутим, последњих 10-15 година у примени ИФ-а еволуирале су до тада минорне и непознате појаве нелогичних цитирања, дописивања аутора, самоцитирања, међусобне (никад дозвољене) сарадње аутора и рецензената, агресивно понашање уредника часописа да се баш њихови часописи цитирају (јер им то повећава ИФ а тиме и продају), огромна продукција броја радова по аутору, итд. На овај начин ИФ је престао да буде мера квалитета часописа. 

Merkle_predavanje1
У свету су се појавиле велике групе научника које се боре против оваквих појава, агресивне кампање комерцијалних издавача и неетичког понашања “ловаца” на ИФ. Ову протести се јављају не само у облику  јавних чланака, прогласа и бројних јавних дискусија већ  и  бојкота одређених часописа и издавачких компанија. Професор Меркле је предавање илустровао бројним примерима и документима из Србије и света, уз дискусију могућих решења која би била прихватљива за наше услове. Сви коришћени извори цитирани су у слајдовима презентације која се може видети  на адреси http://pefmath.etf.rs/casopisi.html.


Предавање је било веома посећено, а плодна дискусија после предавања указала је на велику актуелност теме у моменту када се у Србији оцењују научни пројекти и доприноси истраживача, и врши акредитација научних установа.

Часопис  Applicable Analysis and Discrete Mathematics који уређује проф. др Милан Мерклеј и који издаје Универзитет у Београду,  постао је  познат у свету матеметике када је пре две године високо рангиран на Томсон-Ројтеровој  JCR (Journal Report Citation) листи (М21).

Предавање је отворио Управник центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу академик Владисав Стефановић, а професора Мерклеа је најавио начелник Одсека Центра за математику, физику и гео-науке проф. др Миодраг Петковић. Предавању су присуствовали  истраживачи Универзитета у Нишу и  руководиоци пројеката.