Dec
14
2012
ДР ПЕРО ШИПКА ОДРЖАО ПРЕДАВАЊЕ О САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА ЗЛОУПОТРЕБА У НАУЧНОМ ИЗДАВАШТВУ ПДФ Штампа Ел. пошта

   Универзитет у Нишу je организовао презентацију под називом "Савремени облици злоупотреба у научном издаваштву" коју је у згради Универзитета одржао истакнути стручњак из ове области др Перо Шипка из Центра за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН). Презентација је била намењена првенствено уредништвима часописа који се публикују на Универзитету у Нишу и свим факултетима Универзитета, као и осталим лицима заинтересованим за научну часописну публицистику. Како је ово била једна од ретких прилика да уредници са својим сарадницима могу да прате тематско предавање из ове области, а затим и поставе питања истакнутом стручњаку, презентација је изазвала значајно интересовање посленика у научном издаваштву Ниша, стручњака који се баве организовањем и вредновањем научног рада, академских библиотечких и других институција.
SipkaSipka_predavanje


   Како је истакао организатор скупа, проф.др Ненад Павловић, проректор за науку и издавачку делатност Универзитета у Нишу, циљ одржавања ове презентације је био упознавање са актуелним приликама у научном часописном издаваштву код нас и у међународним оквирима и сагледавање могућности за унапређење уређивачког и целокупног издавачког процеса. Све ово би, у коначном, требало да допринесе подизању квалитета издавачке делатности и бољем позиционирању наших научних часописа на домаћим и светским листама.
   Др Перо Шипка се у својој презентацији задржао на бројним карактеристикама актуелног тренда у издавању научних часописа код нас и у свету – кризи у овај области, експанзији нових научних часописа, квалитету и изворима угрожавања квалитета научних часописа, плагијаризму, цитираности, различитим видовима могућих манипулативних поступака аутора, уредника или издавача, примени софтверског и аутоматизованог поступка у уређивачком раду, такозваном отвореном приступу и финансирању часописа и другим сегментима издаваштва из угла савремених облика злоупотреба у овој области.