logo_print.png
Apr
16
2015
ОДРЖАНА ДЕБАТА О СЛУЖБАМА СТУДЕНТСКЕ ПОДРШКЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ Штампа

Дебата о службама за подршку студентима из подзаступљених група у студентској популацији, одржана је 31. марта на  Универзитету у Нишу, у оквиру активности на ТЕМПУС пројекту EQUI-ED „Једнак приступ високом образовању за све“. Службе су  осмишљене на основу истраживања студентских потреба и искустава пилот програма подршке студентима  који је у оквиру пројекта спроведен.
Ова дебата је уприличена са идејом да представници медија пренесу информације, али и поставе питања о активностима у оквиру  новооснованог Центра за подршку студентима на Универзитету у Нишу, као и центрима који су у основању на Универзитету у Београду и Новом Саду.
Дебату су отворили говорници: проректор Универзитета у Нишу проф. др Весна Лопичић, Ирена Латиновић, представница Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије, координаторка ТЕМПУС пројекта EQUIED проф. др Горана Ђорић са  Филозофског факултета Универзитета у Нишу, доц. др Данило Вуковић, Правни факултет Универзитета у Београду и доц. др Јелица Петровић, представница Филозофског факултета Унивезитета у Новом Саду.

Equied debata  7Equied debata  10

Говорници су присутнима пружили  информације о делокругу рада служби за подршку студентима припадницима мањина, студентима са хендикепом, студентима из породица са нижим социо-економским статусом, степеном образовања родитеља, онима који не живе у универзитетским центрима, у области пружања информација, заступања интереса студената, психолошког саветовалишта, помоћи у учењу и финансирању студија.
Чланови пројектног тима су јавност обавестили да је у оквиру пројекта набављена значајна количина асистивне технологије која ће помоћи студентима са  сметњама у кретању, слабовидим студентима, као и онима који имају проблеме са слухом и да је  опрема смештена на факултетима и у универзитетским библиотекама.  Према њиховом мишљењу, ова  информација би требало да мотивише и оне студенте који су мислили да  им студирање није доступно  да се укључе у процес високог образовања.
Дебати су  присуствовали и новинари,  представници студентских организација (СКОНУС-а, Удружења ромских студената и Удружења студената са хендикепом) уз коментаре са twit wall-a осмишљеног за ову прилику.