logo_print.png
Apr
16
2015
ОДРЖАНА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ТЕМПУС ПРОЈЕКТА EQUI-ED Штампа

Завршна конференција ТЕМПУС пројекта EQUI-ED "Једнак приступ за све: Оснаживање социјалне димензије у циљу  јачања европског простора високог образовања", на којој су још једном сумирани резултати овог трогодишњег пројекта, одржана је на Универзитету у Нишу 14. априла 2015.

Конференцију је отворила проф др Весна Лопичић, проректор Универзитета у Нишу, а присутне су поздравили и Александра Калезић Вигњевић, представница Министарства просвете науке и технолошког развоја, као координаторка пројекта проф. др Горана Ђорић.

equied zavrsnaequied-zavrsna1


 

 
Предмет представљања били су учинци пилот програма у оквиру кога је 50 ученика средњих школа из подзаступљених група у студентској популацији уписано на факултете у Србији, концепција успостављених служби студентске подршке на универзитетима у Србији, промене у прикупљању статистичких података о студентској популацији у циљу једнакости приступа, предлог промене правне регулативе и набављена асистивна технологија.

У другом делу конференције приказана је самоевалуација и евалуација од стране иностраних партнера, као и препоруке за успостављање институционалног оквира за једнак приступ високом образовању.

Конференцију је затворила координаторка проф. др Горана Ђорић која је захвалила домаћим и иностраним партнерима на учињеном напору и постигнутим резултатима.